Aschehoug Undervisning
Bestilling

Naturfag SF

Naturfag SF har et enkelt språk og tilnærming til stoffet gjennom små aktiviteter. Innlæring av de grunnleggende ferdighetene er tydeliggjort og integrert gjennom egne oppgavetyper.

I tillegg til den ordinære læreboka tilbyr vi Naturfag SF – forenklet, som er laget for å gi elever som sliter med naturfag, et bedre grunnlag. Boka har en lav inngangsterskel og inneholder enkle utfyllingsoppgaver og teori som følger strukturen i den ordinære læreboka.

Komponentstruktur

Ja takk! Send vurderingseksemplar av:

Naturfag SF. Lærebok. Bm
Naturfag SF - forenklet. Arbeidsbok. Bm

Arbeidssted


Asker videregående skole - Skriv kun Asker
Steinkjer ungdomsskole - Skriv kun Steinkjer


Mottakere


Læreverk i bruk på din skole i dag?
Naturfag Vg1 SF
Naturfag SF, Aschehoug
Naturfag SF - forenklet, Aschehoug
Naturfag 5, Aschehoug
Nexus, Aschehoug
Kosmos, Cappelen Damm
Senit, Gyldendal
Annet

Informasjon om mottaker

Fornavn:*
Etternavn:*
E-post:*
Mobil:

Felt merket med * må fylles ut.

Arbeidssted