Aschehoug Undervisning
Bestilling

iPRAKSIS VG2/VG3 Helsearbeiderfag

iPRAKSIS VG2/VG3 er Aschehougs nye læremiddeltilbud for elever og lærlinger som utdanner seg til helsefagarbeidere. Stoffet bygger på Helse-serien fra 2007, men er omfattende revidert i forbindelse med justert læreplan for programområdet helsearbeiderfag fra 2016. Et hovedpoeng med iPRAKSIS-serien for Vg2/Vg3 er den tydelige koblingen mellom teori og praksis. Praksisfortellingene går som en rød tråd gjennom hele verket – og hjelper elevene/lærlingene med å koble teori og praksis. Her blir de kjent med pasienter og pårørende, og kan lære hvordan fagstoffet anvendes i konkrete situasjoner fra yrkeslivet. I loggene møter vi også stemmene til lærlinger i helsearbeiderfaget og til pasienter og pårørende. Deres personlige erfaringer gir verdifull innsikt i opplevelser fra virkeligheten.

Bøkene har fokus på fagbegreper, og oppgaver til drøfting og refleksjon. I tillegg til nytt fagstoff har bøkene ny oppbygning og struktur. Til denne serien har vi også iPRAKSIS Håndbok for helsefagarbeidere, som ble utgitt i 2014.

Komponentstruktur

  • Lærebok (4)
  • Elevnettsted
  • Lærernettsted inkl. lærerens digitalbok
  • Lydbok

Lærebøkene foreligger som brettbøker fra skolestart 2016/17.

Ja takk! Send vurderingseksemplar av:

Helsefremmende arbeid 2. Vg2/Vg3. Lærebok. Bm
Kommunikasjon og samhandling. Vg2/Vg3. Lærebok. Bm
Yrkesutøvelse. Vg2/Vg3. Lærebok. Bm
Helsefremmende arbeid 1. Vg2/Vg3. Lærebok. Bm

Arbeidssted


Asker videregående skole - Skriv kun Asker
Steinkjer ungdomsskole - Skriv kun Steinkjer


Mottakere


Læreverk i bruk på din skole i dag?
Helsearbeiderfag Vg2/Vg3
Helsearbeiderfag. Samhandling og yrkesutøvelse, Aschehoug
iPRAKSIS VG2/VG 3 Yrkesutøvelse, Aschehoug
iPRAKSIS VG2/VG3 Kommunikasjon og samhandling, Aschehoug
Helsearbeiderfag. Helsefremmende arbeid, Aschehoug
iPRAKSIS VG2/VG3 Helsefremmende arbeid 1, Aschehoug
iPRAKSIS VG2/VG3 Helsefremmende arbeid 2, Aschehoug
Helsefagarbeideren. Lovgivning og faglig forsvarlig, Cappelen Damm
Helsefagarbeideren. Helsefrem. arbeid i hverdagen, Cappelen Damm
Helsefagarbeideren. Kommunikasjon og samhandling, Cappelen Damm
Helsefagarbeideren. Sykdommer, pleie og beh 2, Cappelen Damm
Helsefagsrbeideren. Sykdommer, pleie og beh 1, Cappelen Damm
God helse 1, Gyldendal
God helse 2, Gyldendal
God kommunikasjon, Gyldendal
God yrkesutøvelse, Gyldendal
Opplæringsbok for helsearbeideren, Gyldendal
Annet

Informasjon om mottaker

Fornavn:*
Etternavn:*
E-post:*
Mobil:

Felt merket med * må fylles ut.

Arbeidssted