Aschehoug Undervisning
Bestilling

Store spørsmål 8-10

Store spørsmål er et helt nytt læreverk til faget KRLE. Verket legger til rette for dybdelæring ved å gå bort fra spiralprinsippet og ta for seg ett tema om gangen. Store spørsmål vektlegger fortellingen som kjerneelement og didaktisk verktøy. Fagstoffet og fortellingene utgjør en naturlig helhet og en godt balansert og engasjerende formidling av religioner, livssyn og etikk. Verket har tydelig progresjon mellom trinnene og oppfordrer elevene til å se sammenhenger.
Gjennom hele boka finner du ordforklaringer i marg, spørsmål til teksten, samt mer utfyllende oppgaver. Det er et sammendrag etter hvert kapittel og en liste over aktuelle læringsmål helt foran. En rekke skjematiske fremstillinger av fagstoffet legger opp til ulike læringsstrategier.

Hovedkapitler:

Store spørsmål 8     2015

I begynnelsen var fortellingen
Hinduismen
Det gamle testamentet
Jødedommen
Etikk og dialog

Store spørsmål 9     2016

Buddhismen
Jesus og evangeliene
Islam
Kristendommens historie
Etikk og filosofi

Store spørsmål 10  april  2017 

Humanismen
Kristendommen
Etikk og filosofi
Religiøst mangfold, bl.a. sikhisme, bahai, Jehovas vitner og New Age.
De fem verdensreligionene - kortfattet med ca. 10 sider om hver religion. Eksamensrettet stoff.

Komponentstruktur

  • Lærebok
  • Lærerveiledning
  • Elevnettsted (gratis)
  • Lærernettsted
  • Lydbok
  • Digitalbok

OBS: Store spørsmål 10 kommer i april 2017

Ja takk! Send vurderingseksemplar av:

Store spørsmål 8. Lærebok. Bm
Store spørsmål 9. Lærebok. Bm
Store spørsmål 10. Lærebok. Bm

Arbeidssted


Asker videregående skole - Skriv kun Asker
Steinkjer ungdomsskole - Skriv kun Steinkjer


Mottakere


Læreverk i bruk på din skole i dag?
Krle 8-10
Store spørsmål, Aschehoug
RLE-boka, Cappelen Damm
Under samme himmel, Cappelen Damm
Horisonter, Gyldendal
Annet

Informasjon om mottaker

Fornavn:*
Etternavn:*
E-post:*
Mobil:

Felt merket med * må fylles ut.

Arbeidssted