Aschehoug Undervisning
Bestilling

Naturfag Påbygging

Naturfag Påbygging har et enkelt språk og tilnærming til stoffet gjennom små aktiviteter. Innlæring av de grunnleggende ferdighetene er tydeliggjort og integrert gjennom egne oppgavetyper.

I tillegg til den ordinære læreboka tilbyr vi Naturfag Påbygging – Forenklet, som er laget for å gi elever som sliter med naturfag, et bedre grunnlag. Boka har en lav inngangsterskel og inneholder enkle utfyllingsoppgaver og teori som følger strukturen i den ordinære læreboka.

Komponentstruktur

Ja takk! Send vurderingseksemplar av:

Naturfag Påbygging. Lærebok. Bm
Naturfag Påbygging - Forenklet. Arbeidsbok. Bm

Arbeidssted


Asker videregående skole - Skriv kun Asker
Steinkjer ungdomsskole - Skriv kun Steinkjer


Mottakere


Læreverk i bruk på din skole i dag?
Naturfag påbygging
Naturfag Påbygging, Aschehoug
Naturfag Påbygging - forenklet, Aschehoug
Naturfag 3 Påbygging, Aschehoug
Kosmos Påbyggingsboka, Cappelen Damm
Senit Påbygging, Gyldendal
Annet

Informasjon om mottaker

Fornavn:*
Etternavn:*
E-post:*
Mobil:

Felt merket med * må fylles ut.

Arbeidssted