Aschehoug Undervisning
Bestilling

Nummer 9

Nummer 9 har et rikholdig utvalg av varierte og differensierte oppgaver. Innlæringsoppgavene bygger direkte på tekstens eksempler, mens utfordringsoppgavene går faglig dypere og bredere. "Rike oppgaver" gir elevene mulighet til diskutere løsninger og forståelse av matematiske begreper. I boka fins også eksamensoppgaver som passer til de enkelte emnene.

Hvert delkapittel innledes med en begrepsliste. De enkelte begrepene blir løpende forklart i teksten og konkretiseres i bokas mange figurer, illustrasjoner og bilder. Bakerst i boka fins en oversikt over de viktigste GeoGebra-kommandoene.

Underveis i boka kan elevene stoppe opp og jobbe med oppgavene "Hva kan du nå". Disse oppgavene gir elevene et godt grunnlag for å vurdere i hvilken grad de har forstått et konkret emne.

Komponentstruktur

Ja takk! Send vurderingseksemplar av:

Nummer 9. Lærebok. Bm

Arbeidssted


Asker videregående skole - Skriv kun Asker
Steinkjer ungdomsskole - Skriv kun Steinkjer


Mottakere


Læreverk i bruk på din skole i dag?
Matematikk 8-10
Nummer, Aschehoug
Nummer - forenklet, Aschehoug
Sirkel, Aschehoug
Faktor, Cappelen Damm
Nye Mega, Cappelen Damm
Grunntall, Elektronisk Undervisningsforlag
Tetra, Fagbokforlaget
KodeX, Forlaget Fag og Kultur
Maximum, Gyldendal
Annet

Informasjon om mottaker

Fornavn:*
Etternavn:*
E-post:*
Mobil:

Felt merket med * må fylles ut.

Arbeidssted