Aschehoug Undervisning
Bestilling

Matematikk R1 og S1

Lærebøkene Matematikk R1 og S1 inneholder teori, eksempler og innlæringsoppgaver, samt differensierte oppgaver til hvert underkapittel. Innlæringsoppgaver er plassert rett etter tilhørende teori og eksempler. Elevene kommer deretter til den differensierte oppgavesamlingen bakerst i underkapitlet. Her kan de arbeide med flere grunnleggende oppgaver og mer utdypende oppgaver. Bruk av digitale verktøy forklares løpende. Bakerst i bøkene finner elevene en oversikt over de viktigste GeoGebra-kommandoene for det aktuelle kurset.

Hvert kapittel avsluttes med en todelt kapitteltest og et sammendrag som oppsummerer kapitlet. Til slutt i bøkene finner du et todelt eksamenstreningskapittel med blandede oppgaver. På omslagsklaffene står viktige definisjoner, setninger og formler.

Komponentstruktur

  • Lærebøker
  • Digitalbøker, BrettBoka
  • Lærernettsted
  • Gratis elevnettsteder

Ja takk! Send vurderingseksemplar av:

Matematikk R1. Lærebok. Bm
Matematikk S1. Lærebok. Bm

Arbeidssted


Asker videregående skole - Skriv kun Asker
Steinkjer ungdomsskole - Skriv kun Steinkjer


Mottakere


Læreverk i bruk på din skole i dag?
Matematikk Vg2 SF
Matematikk R1, Aschehoug
Matematikk S1, Aschehoug
Matematikk X, Aschehoug
Matematikk 2P, Aschehoug
Matematikk 2P. Forenklet, Aschehoug
Matematikk 2T, Aschehoug
Sinus R1, Cappelen Damm
Sinus S1, Cappelen Damm
Sinus 2P, Cappelen Damm
Sinus 2T, Cappelen Damm
Sigma R1, Gyldendal
Sigma S1, Gyldendal
Sigma X, Gyldendal
Sigma 2P, Gyldendal
Sigma 2T, Gyldendal
Annet

Informasjon om mottaker

Fornavn:*
Etternavn:*
E-post:*
Mobil:

Felt merket med * må fylles ut.

Arbeidssted