Aschehoug Undervisning
Bestilling

Gratis abonnement i engelsk 8-10

GODT GREP! FOR ØKT ELEVENGASJEMENT

> 10 forslag til aktiviteter
> Klar til undervisningsbruk
> Minimal forberedelse

Få GRATIS tilsendt forslag til aktiviteter hver måned. Aktivitetene har alle som mål å bidra til økt elevengasjement i engelsktimene! Aktivitetene er rettet inn mot elever og lærere i ungdomsskolen.

Forslag til aktiviteter er hentet fra Aschehougs nye engelskverk STAGES for ungdomstrinnet. Engelskverket har et mangfold av aktiviteter og arbeidsoppgaver som dekker de grunnleggende ferdighetene i revidert læreplan av 2013.

Aktivitetene kan gjennomføres uavhengig av hvilket engelskverk skolen bruker.

Et abonnement innebærer at du får tilsendt nytt forslag til aktivitet hver måned fra 1. oktober 2014. I løpet av skoleåret har du mottatt hele 10 forslag til aktiviteter som kan samles i en perm for senere bruk. Samtlige opplegg er tilrettelagt slik at de krever minimal med forberedelse fra din side.

Komponentstruktur

Følgende grunnleggende ferdigheter er dekket:
> Muntlig kommunikasjon
> Lese
> Skriftlig kommunikasjon
> Grammatikk- og språklæring
> Vokabularbygging og glosetrening

Ja takk! Send vurderingseksemplar av:

Godt Grep! Gratis abonnement - engelsk 8-10

Arbeidssted


Asker videregående skole - Skriv kun Asker
Steinkjer ungdomsskole - Skriv kun Steinkjer


Mottakere


Læreverk i bruk på din skole i dag?
Engelsk 8-10
Key English, Aschehoug
Stages, Aschehoug
New Flight, Cappelen Damm
Voices in time, Cappelen Damm
Crossroads, Fagbokforlaget
Enter, Gyldendal
Searching, Gyldendal
Annet

Informasjon om mottaker

Fornavn:*
Etternavn:*
E-post:*
Mobil:

Felt merket med * må fylles ut.

Arbeidssted