Logo Aschehoug

Bestilling

Gratis abonnement i engelsk 8-10

GODT GREP! FOR ØKT ELEVENGASJEMENT

> 10 forslag til aktiviteter
> Klar til undervisningsbruk
> Minimal forberedelse

Få GRATIS tilsendt forslag til aktiviteter hver måned. Aktivitetene har alle som mål å bidra til økt elevengasjement i engelsktimene! Aktivitetene er rettet inn mot elever og lærere i ungdomsskolen.

Forslag til aktiviteter er hentet fra Aschehougs nye engelskverk STAGES for ungdomstrinnet. Engelskverket har et mangfold av aktiviteter og arbeidsoppgaver som dekker de grunnleggende ferdighetene i revidert læreplan av 2013.

Aktivitetene kan gjennomføres uavhengig av hvilket engelskverk skolen bruker.

Et abonnement innebærer at du får tilsendt nytt forslag til aktivitet hver måned fra 1. oktober 2014. I løpet av skoleåret har du mottatt hele 10 forslag til aktiviteter som kan samles i en perm for senere bruk. Samtlige opplegg er tilrettelagt slik at de krever minimal med forberedelse fra din side.

Ja, takk! Send meg:


Du må minimum velge ett vurderingseksemplar!

Arbeidssted

Asker videregående skole - Skriv kun Asker
Steinkjer ungdomsskole - Skriv kun Steinkjer

Mottaker

Du må fylle ut ditt navn. Du må fylle ut ditt etternavn. Du må fylle ut din e-postadresse.

Læreverk i bruk på din skole i dag?

Engelsk 8-10