Aschehoug Undervisning
Bestilling

Stages 8-10 - motiverer elevene og gjør læreren god

Stages 8-10 er et moderne engelskverk som gjør undervisningen engasjerende og variert. Tekstene i læreboka har viktige og meningsfulle temaer som inspirerer til samtale og videre arbeid. De er av ulik lengde og vanskegrad og representerer flere ulike sjangrer. Engelskverket har et mangfold av oppgaver som dekker de grunnleggende ferdighetene i revidert læreplan av 2013. Det er lagt stor vekt på gode og varierte førlesingsoppgaver slik at elevene får møte ulike arbeidsmetoder og får brukt flere sider av seg selv. I dette ligger det også muligheter for differensiering.

I 2016 lanseres lettlestutgaver: Stages 8 Highlights, Stages 9 Highlights og Stages 10 Highlights.

Ett eksemplar av hovedbøkene er forbeholdt hver skole som ønsker å vurdere engelskverket. Dersom skolen har relativt få elever på hvert trinn, må forespørsel med navn på mottaker og skole sendes til vår e-postadresse: marked.u@aschehoug.no.

Komponentstruktur

Stages består av lærebok, lærer-cd og lærerveiledning for hvert trinn i tillegg til elev- og lærernettsted. Nettressursene har felles inngang på Lokus.no.  Stages tilbys også som digitalbok.

Elevnettstedet er gratis og krever ingen innlogging.

Ja takk! Send vurderingseksemplar av:

Stages 8. Lærebok. Bm
Stages 9. Lærebok. Bm
Stages 10. Lærebok. Bm

Arbeidssted


Asker videregående skole - Skriv kun Asker
Steinkjer ungdomsskole - Skriv kun Steinkjer


Mottakere


Læreverk i bruk på din skole i dag?
Engelsk 8-10
Key English, Aschehoug
Stages, Aschehoug
New Flight, Cappelen Damm
Voices in time, Cappelen Damm
Crossroads, Fagbokforlaget
Enter, Gyldendal
Searching, Gyldendal
Annet

Informasjon om mottaker

Fornavn:*
Etternavn:*
E-post:*
Mobil:

Felt merket med * må fylles ut.

Arbeidssted