Aschehoug Undervisning
Bestilling

Tidslinjer 1+2 og Påbygging

Tidslinjer 1+2 og Tidslinjer Påbygging gir en oversiktlig framstilling av sentrale emner i historien om Norge, Europa og verden for øvrig. Norgeshistorien og verdenshistorien er omtalt i separate kapitler. Hvert kapittel innledes med en "nærbildetekst" som gir historien liv og dybde og avsluttes med en "perspektivtekst" som problematiserer historiens utvikling og framhever de lange linjene. I tillegg er det et variert utvalg oppgaver. Historieforståelse og metode er skilt ut i egne deler. Her er det både kilder og oppgaver knyttet til kompetansemålene.

Tidslinjer 1+2 er en sammenslått og revidert versjon av Tidslinjer 1 og Tidslinjer 2 og er tilpasset fagets læreplan, eksamensordningen og timetall i vg2/vg3. Stoffmengden er redusert, men inndelingen i Norges- og verdenshistorie i alle tidsperiodene er beholdt.

Komponentstruktur

  • Lærebøker
  • Elevnettsted
  • Lærernettsted
  • Digitalbøker

Ja takk! Send vurderingseksemplar av:

Tidslinjer 1+2. Lærebok. Bm
Tidslinjer Påbygging

Arbeidssted


Asker videregående skole - Skriv kun Asker
Steinkjer ungdomsskole - Skriv kun Steinkjer


Mottakere


Læreverk i bruk på din skole i dag?
Historie Vg2
Tidslinjer 1, Aschehoug
Tidslinjer 1+2, Aschehoug
Alle tiders historie Vg2, Cappelen Damm
Alle tiders historie Vg2/Vg3, Cappelen Damm
Historie Vg2/Vg3, Cappelen Damm
Mennesker i tid 1, Cappelen Damm
Historie Vg2, Cappelen Damm
Portal. Eldre historie, Fagbokforlaget
Perspektiver Vg2/Vg3, Gyldendal
Annet
Historie Vg3
Tidslinjer 1+2, Aschehoug
Tidslinjer 2, Aschehoug
Historie Vg3, Cappelen Damm
Alle tiders historie Vg2/Vg3, Cappelen Damm
Alle tiders historie Vg3, Cappelen Damm
Historie Vg2/Vg3, Cappelen Damm
Mennesker i tid 2, Cappelen Damm
Portal. Nyere historie, Fagbokforlaget
Perspektiver Vg2/Vg3, Gyldendal
Annet
Historie påbygging
Tidslinjer Påbygging, Aschehoug
Alle tiders historie Påbygging, Cappelen Damm
Historie Vg3 Påbygging, Cappelen Damm
Portal. Påbygging, Fagbokforlaget
Perspektiver. Påbygging, Gyldendal
Annet

Informasjon om mottaker

Fornavn:*
Etternavn:*
E-post:*
Mobil:

Felt merket med * må fylles ut.

Arbeidssted