Logo Aschehoug

Bestilling

Naturfag for yrkesfag

Naturfag for yrkesfag er skrevet spesielt for yrkesfag. Læreboka har et enkelt språk og tilnærming til stoffet gjennom små aktiviteter. Innlæring av de grunnleggende ferdighetene er tydeliggjort og integrert gjennom egne oppgavetyper.

I tillegg til den ordinære læreboka tilbyr vi Naturfag for yrkesfag – forenklet, som er laget for å gi elever som sliter med naturfag, et bedre grunnlag. Boka har en lav inngangsterskel og inneholder enkle utfyllingsoppgaver og teori som følger strukturen i den ordinære læreboka.

Ja, takk! Send meg:


Du må minimum velge ett vurderingseksemplar!

Arbeidssted

Asker videregående skole - Skriv kun Asker
Steinkjer ungdomsskole - Skriv kun Steinkjer

Mottaker

Du må fylle ut ditt navn. Du må fylle ut ditt etternavn. Du må fylle ut din e-postadresse.

Læreverk i bruk på din skole i dag?

Naturfag Vg1 YF