Aschehoug Undervisning
Bestilling

Naturfag for yrkesfag

Naturfag for yrkesfag er skrevet spesielt for yrkesfag. Læreboka har et enkelt språk og tilnærming til stoffet gjennom små aktiviteter. Innlæring av de grunnleggende ferdighetene er tydeliggjort og integrert gjennom egne oppgavetyper.

I tillegg til den ordinære læreboka tilbyr vi Naturfag for yrkesfag – forenklet, som er laget for å gi elever som sliter med naturfag, et bedre grunnlag. Boka har en lav inngangsterskel og inneholder enkle utfyllingsoppgaver og teori som følger strukturen i den ordinære læreboka.

Komponentstruktur

Ja takk! Send vurderingseksemplar av:

Naturfag for yrkesfag. Lærebok. Bm
Naturfag for yrkesfag - forenklet. Arbeidsbok. Bm

Arbeidssted


Asker videregående skole - Skriv kun Asker
Steinkjer ungdomsskole - Skriv kun Steinkjer


Mottakere


Læreverk i bruk på din skole i dag?
Naturfag Vg1 YF
Naturfag for yrkesfag, Aschehoug
Naturfag for yrkesfag. Forenklet, Aschehoug
Naturfag 2, Aschehoug
Kosmos, Cappelen Damm
Senit, Gyldendal
Annet

Informasjon om mottaker

Fornavn:*
Etternavn:*
E-post:*
Mobil:

Felt merket med * må fylles ut.

Arbeidssted