Aschehoug Undervisning
Bestilling

Nummer 8

Nummer 8 har mange varierte og differensierte oppgaver. Innlæringsoppgavene bygger direkte på tekstens eksempler, mens utfordringsoppgavene går faglig dypere og bredere. I boka fins også eksamensoppgaver som passer til de enkelte emnene.

Hvert delkapittel innledes med en begrepsliste. De enkelte begrepene blir løpende forklart i teksten og konkretiseres i bokas mange figurer, illustrasjoner og bilder.

Underveis i boka kan elevene stoppe opp og jobbe med oppgavene Hva kan du nå. Disse oppgavene gir elevene et godt grunnlag for å vurdere i hvilken grad de har forstått et konkret emne.

Komponentstruktur

Ja takk! Send vurderingseksemplar av:

Nummer 8. Lærebok. Bm

Arbeidssted


Asker videregående skole - Skriv kun Asker
Steinkjer ungdomsskole - Skriv kun Steinkjer


Mottakere


Læreverk i bruk på din skole i dag?
Matematikk 8-10
Nummer, Aschehoug
Nummer - forenklet, Aschehoug
Sirkel, Aschehoug
Faktor, Cappelen Damm
Nye Mega, Cappelen Damm
Grunntall, Elektronisk Undervisningsforlag
Tetra, Fagbokforlaget
KodeX, Forlaget Fag og Kultur
Maximum, Gyldendal
Annet

Informasjon om mottaker

Fornavn:*
Etternavn:*
E-post:*
Mobil:

Felt merket med * må fylles ut.

Arbeidssted