Logo Aschehoug

Bestilling

Grip teksten Vg1

Grip teksten Vg1 fra 2013 er skrevet av en solid og erfaren forfattergruppe. Læreboka gir komplett oversikt i norskfaget.

De ulike delene av lærestoffet har fått en lett tilgjengelig plassering i boka. Alle kapitlene er oppdaterte og dels nyskrevne med nye bilder og illustrasjoner. De skjematiske oversiktene og oppsummeringene er fortsatt med. Den reviderte utgaven av har samme brukervennlige struktur og layout som tidligere utgave.

Ja, takk! Send meg:


Du må minimum velge ett vurderingseksemplar!

Arbeidssted

Asker videregående skole - Skriv kun Asker
Steinkjer ungdomsskole - Skriv kun Steinkjer

Mottaker

Du må fylle ut ditt navn. Du må fylle ut ditt etternavn. Du må fylle ut din e-postadresse.

Læreverk i bruk på din skole i dag?

Norsk Vg1 SF