Logo Aschehoug

Bestilling

Matematikk 1T, 1P, 2P og Påbygging

Lærebøkene Matematikk 1T, 1P, 2P og Påbygging inneholder teori, eksempler og innlæringsoppgaver, samt differensierte oppgaver til hvert underkapittel. Bruk av digitale verktøy forklares løpende. Bakerst i bøkene finner elevene en oversikt over de viktigste GeoGebra-kommandoene for det aktuelle kurset.

Hvert kapittel avsluttes med en todelt kapitteltest og et sammendrag som oppsummerer kapitlet. Til slutt i bøkene fins et todelt eksamenstreningskapittel med blandede oppgaver. På omslagsklaffene står viktige definisjoner, setninger og formler.

Matematikk – forenklet
– for elever som trenger hjelp til å stå i faget

I tillegg til de ordinære lærebøkene tilbyr vi Matematikk 1P – forenklet, Matematikk 2P – forenklet og Matematikk Påbygging – forenklet. De forenklede bøkene er laget for å gi elever som sliter med matematikk et bedre grunnlag. Bøkene har en lav inngangsterskel og inneholder enkle utfyllingsoppgaver og teori som følger strukturen i de ordinære lærebøkene.

Ja, takk! Send meg:


Du må minimum velge ett vurderingseksemplar!

Arbeidssted

Asker videregående skole - Skriv kun Asker
Steinkjer ungdomsskole - Skriv kun Steinkjer

Mottaker

Du må fylle ut ditt navn. Du må fylle ut ditt etternavn. Du må fylle ut din e-postadresse.

Læreverk i bruk på din skole i dag?

Matematikk Vg1 SF

Matematikk Vg2 SF

Matematikk Vg3 SF

Matematikk påbygging