Aschehoug Undervisning
Bestilling

Matematikk 1T, 1P, 2P og Påbygging

Lærebøkene Matematikk 1T, 1P, 2P og Påbygging inneholder teori, eksempler og innlæringsoppgaver, samt differensierte oppgaver til hvert underkapittel. Bruk av digitale verktøy forklares løpende. Bakerst i bøkene finner elevene en oversikt over de viktigste GeoGebra-kommandoene for det aktuelle kurset.

Hvert kapittel avsluttes med en todelt kapitteltest og et sammendrag som oppsummerer kapitlet. Til slutt i bøkene fins et todelt eksamenstreningskapittel med blandede oppgaver. På omslagsklaffene står viktige definisjoner, setninger og formler.

Matematikk – forenklet
– for elever som trenger hjelp til å stå i faget

I tillegg til de ordinære lærebøkene tilbyr vi Matematikk 1P – forenklet, Matematikk 2P – forenklet og Matematikk Påbygging – forenklet. De forenklede bøkene er laget for å gi elever som sliter med matematikk et bedre grunnlag. Bøkene har en lav inngangsterskel og inneholder enkle utfyllingsoppgaver og teori som følger strukturen i de ordinære lærebøkene.

Komponentstruktur

  • Lærebøker
  • Digitalbøker, BrettBoka
  • Forenklede bøker: 1P, 2P og Påbygging
  • Lærernettsted
  • Gratis elevnettsteder

Ja takk! Send vurderingseksemplar av:

Matematikk 1T. Lærebok. Bm
Matematikk 1P. Lærebok. Bm
Matematikk 1P - forenklet. Arbeidsbok. Bm
Matematikk 2P. Lærebok. Bm
Matematikk Påbygging. Lærebok. Bm

Arbeidssted


Asker videregående skole - Skriv kun Asker
Steinkjer ungdomsskole - Skriv kun Steinkjer


Mottakere


Læreverk i bruk på din skole i dag?
Matematikk Vg1 SF
Matematikk 1P, Aschehoug
Matematikk 1P. Forenklet, Aschehoug
Matematikk 1T, Aschehoug
Sinus 1P, Cappelen Damm
Sinus 1T, Cappelen Damm
Sigma 1P, Gyldendal
Sigma 1T, Gyldendal
Annet
Matematikk Vg2 SF
Matematikk R1, Aschehoug
Matematikk S1, Aschehoug
Matematikk X, Aschehoug
Matematikk 2P, Aschehoug
Matematikk 2P. Forenklet, Aschehoug
Matematikk 2T, Aschehoug
Sinus R1, Cappelen Damm
Sinus S1, Cappelen Damm
Sinus 2P, Cappelen Damm
Sinus 2T, Cappelen Damm
Sigma R1, Gyldendal
Sigma S1, Gyldendal
Sigma X, Gyldendal
Sigma 2P, Gyldendal
Sigma 2T, Gyldendal
Annet
Matematikk Vg3 SF
Matematikk R2, Aschehoug
Matematikk S2, Aschehoug
Sinus R2, Cappelen Damm
Sinus S2, Cappelen Damm
Sigma R2, Gyldendal
Sigma S2, Gyldendal
Annet
Matematikk påbygging
Matematikk Påbygging, Aschehoug
Matematikk Påbygging. Forenklet, Aschehoug
Tall i arbeid Påbygging, Aschehoug
Sinus. Påbyggingsboka P, Cappelen Damm
Sinus. Påbyggingsboka T, Cappelen Damm
Sigma Påbygging, Gyldendal
Annet

Informasjon om mottaker

Fornavn:*
Etternavn:*
E-post:*
Mobil:

Felt merket med * må fylles ut.

Arbeidssted