Aschehoug Undervisning
Bestilling

Matematikk for yrkesfag

Matematikk for yrkesfag er skrevet spesielt for yrkesfag. Læreboka er bygd opp av korte, oversiktlige kapitler. Fagstoffet konkretiseres med hverdagsnære eksempler og innlæringsstoff som går rett på sak. Oppgavene ivaretar de grunnleggende ferdighetene og er differensiert på to nivåer som det er lett å veksle mellom. Til slutt i boka finner du et eksamenstreningskapittel med blandede oppgaver.

I tillegg til den ordinære læreboka tilbyr vi Matematikk for yrkesfag – forenklet, som er laget for å gi elever som sliter med matematikk et bedre grunnlag. Boka har en lav inngangsterskel og inneholder enkle utfyllingsoppgaver og teori som følger strukturen i den ordinære læreboka.

Komponentstruktur

Ja takk! Send vurderingseksemplar av:

Matematikk for yrkesfag. Lærebok. Bm
Matematikk for yrkesfag - forenklet. Arbeidsbok. Bm

Arbeidssted


Asker videregående skole - Skriv kun Asker
Steinkjer ungdomsskole - Skriv kun Steinkjer


Mottakere


Læreverk i bruk på din skole i dag?
Matematikk Vg1 YF
Matematikk for yrkesfag, Aschehoug
Matematikk for yrkesfag. Forenklet, Aschehoug
Tall i arbeid, Aschehoug
Sinus, Cappelen Damm
Sinus 1YP. Generell, Cappelen Damm
Sigma, Gyldendal
Annet

Informasjon om mottaker

Fornavn:*
Etternavn:*
E-post:*
Mobil:

Felt merket med * må fylles ut.

Arbeidssted